3D-skannaus on kustannustehokas ja nopea tapa taltioida mitattava tuote 3d-muotoon. Hankalat geometriat voidaan taltioida ja verrata olemassa olevaan CAD-malliin tai luoda täysin uusi CAD-malli, mitatun geometrian perusteella. 3D-skannauksen tarkkuus on jopa 0.03 mm riippumatta mittausolosuhteista. Pienet kappaleet voidaan skannata toimipisteessämme ja suuremmat kappaleet niiden käyttöolosuhteissa. 3D-skannaus soveltuu kaikille materiaaleille ja teollisuudenaloille.

3D-mittaukset voidaan suorittaa yksittäiskappaleille tai suuremmille sarjoille. 3D-mittauksia voidaan verrata olemassa olevaan CAD-malliin tai tarkastella vain 3D-mitattua mallia. 3D-mittaukset soveltuvat perinteisen laaduntarkkailun lisäksi, esimerkiksi muodonmuutosten, jigien, kiinnittimien tai robottien liikeratojen suunnitteluun. 3D-mittausten lopputuloksena saadaan selkeälukuinen raportti, jossa mittausten tulokset on eritelty.

Katso alta lisää esimerkkikäyttökohteita.

3D-skannaus- ja mittaus

 • Skannaus voidaan suorittaa toimistolla tai kohteen luona
 • Kappaleiden koot voivat olla n: 1 cm – 8 m
 • Tarkkuus jopa 0.03 mm skannauspaikasta riippumatta
 • Skannattu stl-malli voidaan suoraan 3D-tulostaa
 • Suunnittelun tueksi
 • Prototyyppien digitaalinen taltiointi ja tarkastus
 • 3D-mitta ja muotoanalyysit
 • Työkalujen, muottien, jigien ja kiinnittimen mallinnukseen
 • Laaduntarkkailu ja dokumentointi
 • Huolto ja kunnossapito
 • Tuotesuunnittelu

3D-skannaus, Sivut

Suunnittelu

3D-skannaus, Sivut

CAD-Suunnittelu

 • Olemassa olevan tuotteen takaisin mallinnus CAD-malliksi
  (Reverse engineering)
 • Referenssiksi CAD-ohjelmistoon
 • Suunnittelun tueksi
3D-skannaus, Sivut

Prototyypit

 • Prototyyppien digitaalinen taltiointi
 • Prototyyppien tarkastus
 • Prototyyppien muuttaminen CAD-malliksi
3D-skannaus, Sivut

Tarkastus, simulointi ja analysointi

 • 3D-simulointi
 • Vaurio-analyysit
 • Muodonmuutos ja geometria analyysit
 • Lujuusanalyysit

Valmistus

3D-skannaus, Sivut

Työkalusuunnittelu

 • Muottien, työkalujen, jigien ja kiinnittimen takaisinmallinnus
 • CAD-tiedoston päivittäminen vastaamaan valmistettuja kappaleita
 • Työkalujen validointi ja tarkastus
3D-skannaus, Sivut

Kokoonpano ja tuotanto

 • Kokoonpanojen virtuaalinen tarkastelu
 • Työkalu / Robotin liikeratojen taltiointi
 • Kappaleiden tarkastelu ennen jälkityöstöä
3D-skannaus, Sivut

Laaduntarkkailu

 • Tuotteen laadun varmistus
 • Tuotteen vertailu CAD-malliin
 • Korroosio analyysit
 • Asiakkaan laadun varmistus

Huolto ja kunnossapito

3D-skannaus, Sivut

Dokumentointi

 • Osan tai työkalun dokumentointi
 • Esitteet markkinointiin
 • Digitaalinen arkistointi
 • Valmistuspiirrustukset
3D-skannaus, Sivut

Huolto ja kunnossapito

 • Kulumisanalyysit
 • Vika ja muotoanalyysit
 • Kappaleen tai kokoonpanon dokumentointi ennen tai jälkeen huollon
3D-skannaus, Sivut

Takaisinmallinnus

 • Käänteinen suunnittelu tuotekehitykseen, varaosiin, kunnossapitoon
 • Monimutkaisten kappaleiden ja kokoonpanojen suunnittelu

Sovellukset

3D-skannaus, Sivut

Tuotesuunnittelu

 • Kilpailukykyiset tuote-analyysit
 • Tuoteympäristön mittaus, tai tuotteen yhdistäminen tuoteympäristöön
 • Olemassa olevan tuotteen mittaus jälkimarkkinointiin
3D-skannaus, Sivut

Suunnittelumenetelmät

 • 3D-suunnittelu
 • FEA-analyysit
 • Mallien muotoilu
 • Kappaleiden analysointi ja suunnittelu skannatun tuotteen pohjalta
3D-skannaus, Sivut

Skannauksen sovellukset

 • Prototyyppien integroiminen CAD-malliksi
 • Ergonomisien tuotteiden valmistuksetMuodonmuutos ja geometria analyysit
 • Koulutus ja markkinointi