Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää tarkoituksenmukaisen tekniikan ja toimintatapojen käyttöönottoa. Tuottavuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukainen laatutaso ovat avainasemassa nyt ja tulevaisuudessa.

Vastataksemme näihin haasteisiin olemme päätyneet investoimaan Pemamek Oy:n toimittamaan robottihitsausasemaan, jonka käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2022.

Investointipäätöstä tehdessä erityinen painoarvo laskettiin investoinnin mahdollisimman hyvään käyttöasteeseen ja soveltuvuuteen monipuoliseen valmistukseen omien tuotteidemme, kuten myös sopimusvalmistuksen osalta.

Investointi mahdollistaa hitsauskapasiteettimme monipuolistuessa ja kappaleenkäsittelylaitteiden kasvaessa laadukkaan ja kustannustehokkaan valmistuksen ohutlevyistä aina 10 tonnin painoisiin rakenteisiin hyödyntäen nykyaikaista viimeisintä tekniikkaa.

Kestävän kehityksen periaatteet on huomioitu investointihankkeessa ekologisen ja taloudellisen kestävyyden kannalta. Materiaalien kehittyminen ekologisempien, fossiilivapaiden ja vähemmän päästöjä synnyttämien tekniikoiden vaikutuksesta tulevat olemaan nyt ja tulevaisuudessa merkittäviä. Entistä lujempien terästen merkitys kone- ja laiterakentamisessa kasvaa. Lujien terästen ansiosta koneiden ja laitteiden painoa voidaan vähentää, joka näkyy suoraan materiaalin kulutuksessa, hitsiainetilavuuden laskuna, valmistusprosessin vähentyneenä energian tarpeena ja loppukäyttäjällä tapahtuneena energia säästönä esimerkiksi laskeneessa polttoaineen kulutuksessa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät tarkkaa valmistusprosessin optimointia ja uusien adaptiivisten tekniikoiden käyttöönottoa, joka investoinnilla on saavutettavissa.

Samankaltaiset artikkelit